Harmonogram

  • biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-11:00 i 13:00-14:00
  • spotkania grupy wsparcia w każdy poniedziałek od 17:00 do 19:00
  • spotkania z terapeutą w każdy poniedziałek od 16:00 do 17:00
  • mitting AA- grupa EXODUS  w każdą środę od 17:00 do 19:00
  • 2 razy w miesiącu spotkania z specjalistą psychoterapii uzależnień
  • we wtorek:
    • od 16:00 do 17:00 spotkania indywidualne dla osób współuzależnionych
    • od 17:00 d0 19:00 spotkania dla rodziców dzieci z problemem uzależnienia