Zarząd

Prezes Zarządu – Bernard Błysz
Zastępca Prezesa – Katarzyna Świerkot
Sekretarz – Barbara Jakubowska
Skarbnik - Stefania Pykało
Członek Zarządu – Robert Rutkowski
Członek Zarządu – Władysław Pykało